Důležité termíny

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

  1. 6. 2019 – ukončení klasifikace nematuritních ročníků

20. 6. 2019 – klasifikační pedagogická rada

24. 6. 2019 – slavnostní předávání vysvědčení o maturitní zkoušce pro úspěšné maturanty

MÍSTO KONÁNÍ: KD KRAKOV – BOHNICE, PRAHA 8

ČAS ZAHÁJENÍ: v 9:30 hod.

Příchod maturantů:  v 9:00 hod.

slavnostní oděv – business casual

  1. 6. 2019 – lhůta pro podání přihlášek k maturitní zkoušce pro podzimní termín.