Informace taneční kurzy

dnem 18. února 2019 lze až do konce měsíce března zaplatit na sekretariátu školy zápisné ve výši 500,- Kč na taneční kurzy 2019-20. Před touto úhradou je však třeba si zde vyzvednout zápisový lístek, vyplnit své osobní údaje a nechat podepsat zákonným zástupcem. Zároveň s úhradou této zálohy žák obdrží slevenku na taneční obuv od fy. Kozdra ve výši 10 procent a na společenský oblek od fy. Bandi ve výši 5 procent. Zároveň obdrží i lístek s dalšími organizačními pokyny.