ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013 na SŠV

1. pololetí: 1.září 2012 – 31. ledna 2013

2. pololetí: 1. února 2013 – 28. června 2013

Školní rok 2012/2013 bude zahájen 3. září 2012

 

Termíny prázdnin:

Podzimní prázdniny: 25. a 26. října 2012

Vánoční prázdniny: 22. prosince 2012 do 2. ledna 2013

Pololetní prázdniny: 1. února 2013

Jarní prázdniny: 18. – 24.února 2013

Velikonoční prázdniny: 28. a 29. března 2013 (1.4. Velikonoční pondělí)

Hlavní prázdniny: 28. června – 1. září 2013


Dny otevřených dveří:

20. listopadu 2012,

24. ledna 2013


Maturitní ples: 14. března 2013


Maturitní zkoušky (podzimní zkušební období):

Opravný a náhradní termín společné části maturitní zkoušky   3. - 10. září 2012 

didaktické testy a písemné práce

POZNÁMKA: přesný termín a místo konání bude určeno dle  rozhodnutí MŠMT

 

Opravný a náhradní termín profilové části maturitní zkoušky

dálkového studia.

- písemná praktická zkouška z odborných předmětů                 11. září 2012

 

Opravný a náhradní termín ústních zkoušek společné a             11. – 14. září 2012

profilové části maturitní zkoušky denního a dálkového

studia (viz. konkrétní rozpis)


 

Maturitní zkoušky (jarní zkušební období):

Uzávěrka podání přihlášek  ke státní maturitě (2013)  řediteli školy:  do 15. prosince 2012

 

Uzávěrka podání seznamu přečtených knih (ČJL) řediteli školy: do 31. března 2013

 

Písemná praktická zkouška z odborných předmětů (denní i dálkové studium): 15. dubna 2013

 

Období pro absolvování didaktických testů

a písemné části maturitní zkoušky (denní i dálkové studium): 2. května – 15. května 2013

POZNÁMKA:  přesný termín bude určen dle rozhodnutí MŠMT
Období konání ústních zkoušek společné
a profilové části maturitní zkoušky (denní i dálkové studium) 16. května – 10. června 2013
POZNÁMKA: bude upřesněno rozpisem

 


Termín podání přihlášky ke studiu (pro školní rok 2012/2013): do 15. března 2013

Přijímací řízení:

22. dubna 2013 – 4leté studium (I. termín přijímacích zkoušek)

23. dubna 2013 – 4leté studium (II. termín přijímacích zkoušek)

10. a 17. května 2013 -  3leté dálkové studium

Opravné zkoušky za šk. rok 2011/2012:  od 26. – 29. srpna 2013


Pedagogické rady:

14. listopadu 2012

23

. ledna 2013

11. dubna 2013

20. června 2013

- zahajovací pedagogická rada, školení BOZP, PO, CO

(termín bude upřesněn)


Rodičovské sdružení:

 6. září 2012 (pouze pro zák. zástupce žáků 1. ročníků)

(vždy od 17:00 hod) 14. listopadu 2012

                                 11. dubna 2012

Uzávěrka podání přihlášek k podzimnímu termínu státní maturity (2013) řediteli školy: do 25. června 2013

Uzávěrka podání seznamu přečtených knih (ČJL) k podzimnímu termínu státní maturity řediteli školy: do 30. června 2013

Tisknout