Oznámení prázdnin a ředitelského volna 2019

Podzimní  prázdniny :

připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019

Ředitelské volno :

Ředitel školy vyhlašuje dle ustanovení § 24, odst. 2. školského zákona č. 561/2001 v platném znění na dny 31. října a 1. listopadu 2019  ředitelské volno.

 

V Praze dne  6. září 2019

Mgr. et Bc.  Jan DALECKÝ

ředitel TRIVIS SŠV a VOŠ PK a KŘ Praha s.r.o.