„PŘES BARIÉRY S PČR“ pro studenty 3.- 4. ročníků

„PŘES BARIÉRY S PČR“ akce která se koná ve dnech 8.11. – 10.11. 2019. Akce je určena pro všechny školy skupiny TRIVIS – organizační pokyny budou ještě upřesněny. Podmínkou je dovršení věku 18. let. V minulém školním roce se účastnili studenti 4. ročníků a nejlěpší student byl oceněn na slavnostním předávání ocenění PČR. stř. kraje.

Pozvánka

Přihláška