Přijímací řízení

Přijímací řízení do 1. ročníku

dálkového nástavbového studia

obor – Bezpečnostní služby 68-42-L/51

pro školní rok 2018/19

Podmínky pro přijetí

1)      žadatelé budou zařazeni mezi uchazeče na základě řádně vyplněné přihlášky –  přihlášky přijímáme do 1. března 2018;

2)      spolu s přihláškou je nutno dodat ověřený výuční list z min. 3letého výučního oboru, a dále také kopii vysvědčení z 3. ročníku; v případě, že uchazeč v době podání přihlášky neměl ukončený výuční obor, předloží výuční list škole nejpozději v den, kdy se stane jejím žákem;

3)      na přihlášce je nutné potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti,

4)      absolvování přijímacího řízení, které se skládá z jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky, výsledků dosažených v 1. pololetí třetího ročníku studia střední odborné školy a ústního pohovoru.

Více info, níže v dokumentu.

TERMÍNY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

1. termín: 12. dubna 2018

2. termín: 16. dubna 2018