Zájmová činnost

Zájmové kroužky budou nabídnuty žákům denního studia SŠV v průběhu měsíce září a zahájeny od měsíce října 2018.

Mgr. Bc. Jiří FUCHS

ředitel TRIVIS SŠV a VOŠ PK a KŘ Praha s.r.o.