slavnostní zahájení ústní části MZ 2019

Dne 20. 5. 2019 v 07.30 hod. se uskuteční slavnostní zahájení ústní části MZ 2019 v jednotlivých třídách. Omluveni jsou mimopražští žáci.

  • úvodní slovo
  • představení stálých členů maturitních komisí
  • organizace zkušebního dne

 

Mgr. Bc. Jiří FUCHS

ředitel TRIVIS SŠV a VOŠ PK a KŘ Praha s.r.o.