Učitelský sbor Trivis

Učitelský sbor dálkového studia pro školní rok 2013/14

 

 • PhDr. Jarmila Belmihoubová - Společenský základ
 • Mgr. et Bc. Jan Dalecký - Bezpečností činnost, Penologie
 • Mgr. Jiří Fuchs - Kriminologie, Kriminalistika
 • PhDr. Eva Hradská - Informatika
 • PhDr. Dagmar Kadlecová - Psychologie
 • PhDr. Emílie Kadlecová - Český jazyk a literatura, Administrativní činnost
 • Mgr. Dominik Kolář - Německý jazyk
 • Ing. Miroslav Kroupa - Integrovaný záchranný systém
 • Mgr. Alena Kučerová - Anglický jazyk
 • Mgr. Ludmila Šabánová – Ruský jazyk
 • Mgr. Soňa Libigerová - Právo (správní, trestní procesní, trestní hmotné)
 • JUDr. Jiří Masařík, CSc. - Právo (správní)
 • Ing. Martin Neuschl - Střelecká příprava
 • Ing. František Pixa - Informatika
 • RNDr. Iva Suková - Integrovaný záchranný systém - zdravověda
 • Mgr. Věra Vorlová - Anglický jazyk
 • Bc. Michaela Komorousová – Český jazyk a literatura

 

 

 

Tisknout