Výsledky Maturitní zkoušky 2018/2019

9. – 17. 9. 2019

Termín uvolnění výsledků písemných prací SČMZ. Výsledky budou uvolňovány postupně, nejpozději do 10 pracovních dnů od konání příslušné zkoušky. Ředitel školy bez zbytečného odkladu oznámí výsledky písemných prací žákům.

10. – 18. 9. 2019

Uvolnění maturitních vysvědčení a protokolů o výsledcích SČMZ školám za žáky, kteří konají pouze písemné práce SČMZ

10. 9. 2019

Termín uvolnění výsledků didaktických testů. Výpis výsledků didaktických testů předá žákům ředitel školy, forma předání je na rozhodnutí ředitele školy.

————————————————————————————-

Výsledky didaktických testů a písemné práce z AJ je možno oproti podpisu vyzvednout od 10.9.2019 v kanceláři ZŘŠ.
Výsledky písemné práce z ČJ si po jejich obdržení rovněž můžete vyzvednout.