Výsledky písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky

Výsledky písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky

Výsledky byly maturantům předány prostřednictvím třídních učitelů oproti podpisu bezprostředně poté, co je škola obdržela od CERMATU.

Pokud si je maturant nevyzvedne, jsou mu zaslány poštou.

BYLY PŘEDÁNY – záznamy o hodnocení:

  • Písemné práce z českého jazyka a literatury;
  • Písemné práce z ruského, německého a anglického jazyka;
  • Výpis výsledků didaktických testů (ze všech předmětů).