Aktuální informace k přípravnému kurzu

Informace a instrukce k organizaci přípravného kurzu byly všem rodičům rozeslány na e-maily, které uvedli v přihlášce do kurzu – škola bude komunikovat pouze s rodiči a pouze prostřednictvím těchto e-mailů.
Přihlášky již byly uzavřeny a dodatečné přihlášení už není možné. Děkujeme za pochopení.

Ředitel Trivis SŠV a VOŠ  Praha         Mgr. et Bc. Dalecký Jan