Adaptační kurz – 1. ročníku SŠV 2020/2021

pokyny AK 2020

Adaptační kurz se uskuteční v uvedeném termínu, je možné, že duvodů vládních omezení, se tento termín posune.
Ředitel SŠV a VOŠ Trivis Praha: Mgr. et Bc. Dalecký Jan