Adaptační kurz – Benecko

Pokyny – Adaptační kurz

Písemné prohlášení rodičů

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel školy TRIVIS PRAHA s.r.o.