Aktuální informace k přijímacímu řízení

Aktuální informace k přijímacímu řízení pro uchazeče o studium a jejich rodiče

 

Dle vyjádření ministra školství nikdo v současné době neví, kdy budou přijatá epidemiologická opatření směrem ke školám odvolána. Jisté však je, že termíny přijímacích, maturitních zkoušek tak, jak jsou uvedeny ve školském zákoně není možné dodržet. Ministerstvo školství přistoupilo k legislativním úpravám, které byly  schváleny tak, aby bylo umožněno výše uvedené zkoušky konat v náhradních termínech.

Jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů ode dne  obnovení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín jejího konání stanoví ministerstvo. Přijímacího řízení se mohou účastnit uchazeči, kteří v termínu stanoveném školským zákonem podali úplnou přihlášku řediteli střední školy.

Oproti aktuálnímu znění školského zákona se v tomto případě stanoví, že každý uchazeč může písemný test z každého vzdělávacího oboru konat pouze jednou-

Zachován zůstává náhradní termín pro uchazeče, kteří se nemohli z omluvitelných důvodů zúčastnit prvního termínu.

Ředitel SŠV a VOŠ Trivis Praha: Mgr. et Bc. Dalecký Jan