Aktuální informace ke konání maturitní zkoušky

Aktuální informace ke konání maturitní zkoušky

Dle vyjádření ministra školství nikdo v současné době neví, kdy budou přijatá epidemiologická opatření směrem ke školám odvolána. Jisté však je, že termíny přijímacích, maturitních zkoušek tak, jak jsou uvedeny ve školském zákoně není možné dodržet. Ministerstvo školství přistoupilo k legislativním úpravám, které byly  schváleny tak, aby bylo umožněno výše uvedené zkoušky konat v náhradních termínech.

Pokud bude umožněna přítomnost žáků na vzdělávání ve středních školách nejpozději 1. června 2020 pak bude maturitní zkouška zahájena nejdříve 21 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků ve středních školách. Současně platí, že maturitní zkouška musí být zahájena nejpozději do 30. 6. 2020. Zákon tedy počítá s tím, že časové období , kdy bude reálně konána maturitní zkouška,  nekončí dnem 30.6.2020, ale může v rámci školního roku 2019/2020 pokračovat i krátce po 30.6.2020.

Konkrétní časové schéma maturitní zkoušky vyhlásí MŠMT.

Ředitel SŠV a VOŠ Trivis Praha: Mgr. et Bc. Dalecký Jan