Aktuální informace pro maturanty

MIMOŘÁDNÝ TERMÍN PRAKTICKÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY

V souladu s výrokem XXXIII. opatření obecné povahy MŠMT čj. MSMT-3267/2021-3, ve  znění opatření obecné povahy ze dne 28. dubna 2021 čj. MSMT-3267/2021-6, stanovil ředitel školy mimořádný termín písemné profilové maturitní zkoušky z odborných předmětů konané v jarním zkušebním období roku 2021 na středu 23. června 2021.

Na mimořádný termín PPMZ zkoušky je nutné se písemně přihlásit na e-mail: zwanzgerova@trivis.cz

Lhůta pro podání písemné přihlášky činí u maturantů, kteří při zkoušce neuspěli, 3 pracovní dny ode dne, kdy se o výsledků hodnocení této zkoušky dozvěděli od předsedy zkušební maturitní komise (ústní zkoušky od 1.června do 14.června).

ÚPRAVA MATURITNÍCH ZKOUŠEK

Dne 28. dubna 2021 vydalo MŠMT dodatek k opatření obecné povahy, kterým se upravuje a navyšuje počet na 4. pokusy tzv. 1. řádný + 3. opravných termínů ke konání didaktických testů. Také  se upravuje možnost tyto zkoušky konat ještě v mimořádném termínu v jarním nebo podzimním zkušebním období 2021.

Trivis opatření obecné povahy

Ředitel Trivis SŠV a VOŠ Praha

Mgr. et Bc. Dalecký Jan