Výsledky přijímacího řízení

PŘIJATI

NEPŘIJATÍ

Pozvánka

ředitel školy TRIVIS – SŠV a VOŠ, Praha s.r.o.
Mgr. et Bc. Jan Dalecký