Aktuální informace pro uchazeče o studium

AKTUÁLNÍ  INFORMACE  PRO  UCHAZEČE O STUDIUM

Pozvánky na JPZ 2020 byly odeslány zákonným zástupcům uchazečů na korespondenční adresu uvedenou v přihlášce ve středu 27.5.2020.

Každý uchazeč, který se bude účastnit jednotné přijímací zkoušky na naší škole, musí v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví, č. j. MZDR 20584/2020-3/MIN/KAN,  ze dne 25. 5. 2020, odevzdat při vstupu do budovy školy čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění  (toto bylo přílohou pozvánky k přijímacímu řízení, která byla odeslána každému uchazeči poštou).

V rámci doporučení Ministerstva školství uveřejňujeme tento formulář také zde:

čestne-prohlaseni-COVID-ministerstvo

Mgr. et Bc. Jan Dalecký

ředitel SŠV  a VOŠ Trivis Praha