Zátěžový kurz

Zátěžový kurz se školou TRIVIS Praha 

Další termíny  a přihlášky  budou zveřejněny

 

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel školy TRIVIS PRAHA s.r.o.