Distanční výuka na SŠV a VOŠ Trivis Praha od 16.března 2020

Zpráva pro žáky a rodiče.

Škola je uzavřena na základě Usnesení vlády ČR č. 201 ze dne 12.3.2020″ a je vedena distanční výuka.

Informace pro studenty SŠV a VOŠ Trivis Praha – všichni  žáci se musí povinně (abychom mohli používat MS TEams) přihlásit do Office 365. Je to nutné, aby Vám vyučující mohli zadávat novou látku, úkoly, seminární práce, online testy a referáty.

Postup přihlášení je následující:

v internetovém prohlížeči napsat www.office.com 2. kliknout na přihlásit
3. jako jméno vyplnit   jméno.příjmení@net.trivis.cz
4. jako heslo vyplnit přihlašovací heslo používané v učebně IT nebo pro přihlášení do počítačů v učebnách

Poté bude možné veškerou výuku převést do MS TEams a to včetně on-line testů, které lze známkovat.

Na tomto základě budete plnit zadané úkoly, které Vám budou  vyučující známkovat. Někteří vyučující budou využívat komunikaci pomocí e mailu,rovněž bude zadávána učební látka prostřednictvím modulu Komens v Bakalářích. Student, který nebude reagovat na zadané úkoly, bude po příchodu do školy zkoušen v předmětu ze zadaných látek. Distanční výuka bude vedena touto formou do odvolání.

Dále můžete telefonicky, nebo emailem konzultovat věci v jednotlivých předmětech s vyučujícími v době od 08:00 hod. do 15:00 hod. pondělí až pátek.

VOŠ nemá systém Bakalář, studenty bude  informovat podrobně paní tajemnice VOŠ Trivis Praha J.Langerová.
Úkoly, seminární práce, testy a referáty budou zadávány formou emailů.

 

Ředitel SŠV a VOŠ Trivis Praha                                                                                                       Mgr. et Bc. Dalecký Jan