Distanční výuka

Žádáme všechny dosud nepřihlášené studenty do systému Microsoft office 365/ Teams,
aby takto neprodleně učinili, z důvodů plnění školních úkolů a získání známek potřebných k uzavření klasifikace. Kdo nebude mít splněné potřebné náležitosti, nebude hodnocen a bude se muset zúčastnit přezkoušení – doklasifikace v předem vyhlášených termínech během hlavních prázdnin.Uzavření známek
je podmínkou postupu do dalšího ročníku.

Ředitel SŠV a VOŠ Trivis Praha: Mgr. et Bc. Dalecký Jan