Důležitá informace k MZ

Žáci kteří byli přihlášeni k maturitním zkouškám v roce 2019/2020 ( z důvodu koronaviru nekonali písemné slohové práce ), pokud jim chybí ještě dílčí část maturitní zkoušky tzn. didaktický test nebo ústní zkouška a hlásí se letos na jarní termín maturity, dle vyhlášky MŠMT budou při opravných maturitních zkouškách na jaře 2021 spolu s didaktickým testem nebo ústní zkouškou, která jim chybí, nakonec psát i písemnou slohovou práci ( týká se předmětu český jazyk a cizí jazyk).Pokud se Vám v roce 2019/20 podařilo z daných předmětů úspěšně odmaturovat , již písemnou slohovou práci doplňovat nemusíte. Týká se pouze těch maturantů, kteří se hlásí k opravným zkouškám.

Doporučení repetentům: Seznamte se s aktuálními kritérii konání slohových prací. Kritéria k jednotlivým předmětům naleznete na stránkách školy Trivis v sekci maturita.

Ředitel Trivis SŠV a VOŠ Praha
Mgr. et Bc. Dalecký Jan