Důležitá informace – Kolešov 2020

Náhradní termím “ Zátěžového kurzu Kolešov 2020″, který se měl konat 28.10 – 31.10.2020 se vzhledem k nastalé situaci a bezpečnostním opatřením vlády ruší. Případné informace poskytne Mgr. Bc. Jitka Sekyrová
sekyrova@trivis.cz, telefon 727 853 314)

Ředitel školy Trivis SŠV a VOŠ Praha

Mgr. et Bc. Dalecký Jan