Aktuální informace pro žáky SŠV Trivis

Na základě rozhodnutí MŠMT ČR je do 30 října 2020, zakázána jakákoliv přítomnost žáků ve škole. Nelze konat ani žádné osobní konzultace, pouze formou Office 365 -Teams, nebo telefonicky.

Na dny 26, 27, 29 a 30 října 2020 jsou z rozhodnutí MŠMT ČR vyhlášené prázdniny. V tuto dobu nebude probíhat distanční výuka.

Ředitel Trivis SŠV a VOŠ Praha

Mgr. et Bc. Dalecký Jan