DŮLEŽITÉ INFORMACE !!! ADAPTAČNÍ KURZ 1. ROČNÍKY 2020/2021

1.    Studenti 1. ročníků dne 1. 9. 2020 -nástup do školy 7.30 – 7.50  na své kmenové učebny.
2.    Třídní učitel – vybere prohlášení o bezinfekčnosti + potvrzení od lékaře.
3.    Na potvrzení o bezinfekčnosti uveďte případná zdravotní omezení dítěte – z důvodu případné úpravy stravy!!!

4.    Kontaktní osoba :  Mgr. Bc. Jitka Sekyrová
email:  sekyrova@trivis.cz
tel. 727 853 314

(je ke stažení zde, společně s pokyny souvisejícími s opatřeními proti covid-19)

AK – pokyny

bezinfekcnost-lék.potvrzení