Důležité upozornění !!!

Upozornění – Studenti, kteří byli o prázdninách mimo republiku žádám, aby si prostudovali upozornění Ministerstva zdravotnictví. Pokud byl někdo mimo ČR je třeba navštívit lékaře a přinést potvrzení, že může navštěvovat školu SŠV a VOŠ Trivis Praha. Jinak obecně doporučuji, aby student zůstal doma po dobu inkubace což je 14 dnů. Bude omluven, za předpokladu prokázání, že příslušný stát navštívil.
Ředitel SŠV a VOŠ Trivis Praha: Mgr. et Bc. Dalecký Jan