Harmonogramy ústních zkoušek 16.-26.5.2023

Ústní maturitní zkoušky 16.-26.5.2023

 

3.DA_Harmonogram ÚZ – 16.-19.5.

4.A_Harmonogram ÚZ – 16.-19.5.

4.B_Harmonogram ÚZ – 16.-19.5.

 

4.C_Harmonogram ÚZ – 22.-26.5.

4.D_Harmonogram ÚZ – 22.-26.5.

4.E_Harmonogram ÚZ – 22.-26.5.

 

V případě nejasností pište na zwanzgerova@trivis.cz

 

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel školy TRIVIS Praha, s.r.o.