Opatření k vydávání nových hesel do systému Bakaláři a Office 365

Opatření k vydávání nových hesel do systému Bakaláři a Office 365

Vzhledem k tomu, že se neúměrně zvětšuje množství žádostí o přístupová hesla do systémů Office 365 a Bakaláři, je nutné tyto žádosti podávat prostřednictví formuláře, který je k dispozici zde:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wkbOAINUwEObL5DDd-6DN3juMxHaZ4hDllkpzjyiBoNUMTRTREI5SUc0UkNaNjhUMUlRVFhXVkk1My4u

Žádosti, které nebudou podány prostřednictvím tohoto formuláře nebudou vyřizovány.
Dřív, než požádá student nebo jeho rodič o nový login a heslo, musí si pročíst pokyny ve formuláři a řidit se jimi!
V naprosté většině není nefunkčnost hesel způsobena systémem ale přístrojem u uživatelů a jejich „zahlcením“ soubory.
Před podáním žádosti o nové heslo si pozorně pročtěte pokyny na začátku formuláře a proveďte vše, co je v nich napsáno.
Ti, kdož požádali o heslo a login do 22.4.2020, prosím, vyplňte formulář také.

Ředitel SŠV a VOŠ Trivis Praha: Mgr. et Bc. Dalecký Jan