INFO pro PŘIJATÉ uchazeče

Vážení PŘIJATÍ uchazeči,

gratulujeme k úspěšnému složení přijímacích zkoušek a níže najdete hromadnou pozvánku k přijímacímu řízení, kdy dojde k podpisu smlouvy a jiné

Pozvánka k podpisu smlouvy 2023_2024 

Tištěnou pozvánku s vašimi údaji ještě posíláme poštou, ale pro urychlení předání informací uveřejňujeme zde na webových stránkách.

 

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel školy TRIVIS Praha, s.r.o.