Info pro uchazeče k přijímacímu řízení

Informace a pozvánku k přijímacímu řízení uchazeči obdrží 14 dní před konáním přijímacího řízení, tj. cca kolem 26. dubna 2021.

Příjímací řízení denního studia se koná 10. května 2021 + 11. května 2021.

Zkouška se uskuteční z Českého jazyka a literatury v délce 60 minut.

Mgr. et Bc. Jan Dalecký

ředitel školy TRIVIS Praha s.r.o.