PRO UCHAZEČE – ukončení dokazování

Vážení uchazeči a zákonní zástupci,

velmi se omlouváme za chybu v pozvánce k JPZ, kde jsme uvedli nesprávná data ukončení dokazování a nahlížení do spisu. Zveřejňujeme toto Oznámení dodatečně se správnými daty. Všechny ostatní informace z pozvánky zůstávají v platnosti.

„ukončení dokazování“

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel TRIVIS – SŠV a VOŠ Praha, s.r.o