Informace didaktické testy

Didaktické testy

ředitel školy TRIVIS – SŠV a VOŠ, Praha s.r.o.
Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA