INFORMACE K NÁSTUPU ŽÁKŮ 3. ROČNÍKŮ NA PRAXI

INFORMACE K NÁSTUPU ŽÁKŮ 3. ROČNÍKŮ NA PRAXI
V TERMÍNU 30.5. – 11.6. 2021

–  Žáci, kteří mají praxi sjednánu u neziskovky Šance na návrat budou před začátkem praxe kontaktováni na školní e-mail vedoucím praxe panem ředitelem Ing. Urbanem a ten jim sdělí podrobnosti jejich nástupu na praxi.

– Žáci, kteří mají sjednánu praxi na služebnách  Policie České republiky – Krajského ředitelství Středočeského kraje, nebo u soukromých společností a organizací veřejné správy apod., mají povinnost se dostavit k podpisu smlouvy ve dnech 12. 13. a 14. května 2021
v době od 10:00 hod. do 11:00 hod.

– Upozornění o nutnosti se  dostavit k podpisu smlouvy Vám  rozešleme také na školní e-mailové adresy.

– Žádný náhradní termín pro podpis smlouvy nebude vyhlášen.

– Kdo se k podpisu smlouvy nedostaví ani v jednom z uvedených termínů, nebude na praxi přijat a bude si tuto muset nahradit do konce srpna 2021 v době letních prázdnin.

Za nesplnění praxe hrozí neklasifikace z odborného předmětu a nepostoupení do dalšího ročníku.

Děkuji za spolupráci – Miričová Michaela

Ředitel Trivis SŠV a VOŠ Praha

Mgr. et Bc. Dalecký Jan