Stravování žáků od 24.5.2021

Pokud máte o oběd zájem, je nutné si oběd přihlásit nejpozději do 20.5.2021 vedoucí školní jídelny ZŠ Hovorčovická: Maja Řebíčková

Email: jidelna@zshovorcovicka.cz

Tel: 732 719 543

ředitel školy TRIVIS – SŠV a VOŠ, Praha s.r.o.
Mgr. et Bc. Jan Dalecký