„Přes bariéry s PČR“ – 2021

PŘES BARIÉRY S POLICIÍ 2021

Kristýnka příběh

dopis

Mgr. et Bc. Jan Dalecký

ředitel školy TRIVIS – SŠV a VOŠ, Praha s.r.o.