Informace ohledně praxí ve 3. a 4. ročníku

Žádost praxe 4.roč.

Organizace 3. a 4. roč.

Info. praxe 4.roč.

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel školy TRIVIS PRAHA s.r.o.