Informace pro maturanty k didaktickým testům

Prosím vytiskněte, vyplňte, podepište čestné prohlášení a odevzdejte na vrátnici při vstupu do školy dne 1.6.2020, před konáním didaktických testů.

čestne prohlaseni – COVID- ministerstvo

Ředitel SŠV a VOŠ Trivis Praha
Mgr. et Bc. Dalecký Jan