Informace pro rodiče a žáky

Vážení rodiče a žáci,

informuji Vás tímto, že vláda ČR s účinností od středy 11. 3. 2020 až do odvolání rozhodla o uzavření základních a středních škol..(č.j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN)

– Od středy 11. 3. zůstává naše škola pro studenty do odvolání uzavřena.
– Plánované akce se ruší,  podrobné informace předají vždy organizátoři konkrétních aktivit.
– Doklasifikační zkoušky za 1. pol. neprobíhají.
– Studenti mohou od jednotlivých vyučujících dostat zadané domácí práce.
– Obědy ve školní jídelně jsou hromadně odhlášeny.
– Příprava maturit a přijímacích zkoušek probíhá normálně, počítá se s konáním v plánovaných termínech.
– Provoz školy bude omezen pouze na kanceláře v úředních hodinách.                                        -Kurz ke přijímacímu řízení bude dokončen dle plánu, neboť se jedna o probíhající akcí.
Sledujte prosím nadále webové stránky školy, kde Vás budeme průběžně informovat o dalších krocích. 

Ředitel SŠV a VOŠ Trivis Praha                                                                                                       Mgr. et Bc. Dalecký Jan