Informace pro rodiče studentů 1. ročníku

INFORMACE PRO RODIČE STUDENTŮ I. ročníku

Ředitel školy Trivis SŠV a VOŠ Praha

Mgr. et Bc. Dalecký Jan