Informace pro studenty 4. ročníků SOŠ a 3. ročníků VOŠ

Dopis pro UoZ – Trivis

Mgr. et Bc. Jan Dalecký

ředitel SŠV  a VOŠ Trivis Praha