Informace pro uchazeče k přijímací zkoušce

INFORMACE PRO UCHAZEČE O STUDIUM NA SOŠ TRIVIS K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE

Uchazeč/ka bude konat jednotnou přijímací zkoušku dne 8. června 2020 v budově Střední odborné školy TRIVIS, Praha 8 , Hovorčovická 1281/11.
Začátek zkoušky je v 8:30 hodin, doporučujeme se dostavit 30 minut před zahájením zkoušky a vzhledem k hygienickým opatřením  dodržovat bezpečné odstupy při vstupu do budovy.

Uchazeč/ka vezme s sebou pozvánku ke zkoušce s registračním číslem, modrou nebo černou propisovací tužku a rýsovací potřeby. K ověření totožnosti musí každy předložit občanský průkaz nebo pas nebo jiný osobní doklad s fotografií.

Hygienická pravidla konání přijímací zkoušky

  • Příchod ke škole a pohyb před školou

V souladu s pozvánkou se žák dostaví nejméně 30 minut před zahájením zkoušky.

Žáci z rizikových skupin se mohou dostavit ještě o 15 minut dříve a tuto skutečnost oznámí službě v přízemi.

Před školou dodržujte odstupy 2 m v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

  • Vstup do budovy školy

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Ihned při vstupu proved’te dezinfekci rukou.

Žáci odevzdají při vstupu do budovy čestné prohlášení.

Všichni žáci, zaměstnanci školy i další osoby nosí ve společných prostorách roušky.

Každý  žák bude mít s sebou 2 roušky a sáček na jejich uložení.

  • V budově školy

Přestávku mezi jednotlivými zkouškami či testy se doporučuje trávit v učebně nebo v aule školy.

Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky, ihned po návratu do učebny provedou dezinfekci rukou.

Vyvětrat minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut, minimálně po ukončení testu otevřít okna.

V průběhu zkoušky, při zachování rozestupu nejméně 1,5 m, nemusí mít žáci ani přítomný pedagog roušku.

Ředitel SŠV a VOŠ Trivis Praha
Mgr. et Bc. Dalecký Jan