Informace pro uchazeče k průběhu zveřejňování výsledků JPZ 2023/2024

INFORMACE PRO UCHAZEČE A JEJICH ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel TRIVIS – SŠV a VOŠ Praha, s.r.o.