Informace pro uchazeče

Termín zveřejnění výsledků školní přijímací zkoušky je v souladu s nařízením MŠMT stanoven na 20.5.2021 a výsledky budou zveřejněny jak na webových stránkách školy, tak v písemné formě u vstupu do budovy školy. Přijatým uchazečům bude obratem zaslána pozvánka k přijímacímu řízení a podpisu smlouvy o vzdělávání.

ředitel školy TRIVIS – SŠV a VOŠ, Praha s.r.o.
Mgr. et Bc. Jan Dalecký