Informace pro žáky 1.- 3. ročníku

Na základě rozhodnutí ředitele školy pokračuje od 1.6.2020 – 26.6.2020  distanční výuka pro žáky 1.- 3. ročníku na škole SŠV a VOŠ TRIVIS Praha. Žáci mají možnost od 9.6.2020  využívat konzultační hodiny ve škole po předchozí individuální domluvě s pedagogem. Pokud žák přijde na konzultaci do budovy školy je třeba, aby na vrátnici školy odevzdál  vyplňené a podepsané čestné prohlášení – Covid 19 ( viz příloha ). Bez tohoto prohlášení  nebude žák vpuštěn do budovy školy. Konzultace je možná i formou telefonu a mailu.
Vysvědčení za školní rok 2019/2020 bude předáno dne 26.6.2020 v době od 8:00 – 13:00 hod.na základě předchozí domluvy s třídním učitelem ( žáci budou do školy pozváni po skupinách – tj. do 15 osob).

čestne-prohlaseni-COVID-ministerstvo

Ředitel SŠV a VOŠ Trivis Praha

Mgr. et Bc. Dalecký Jan