Informace pro žáky 4 ročníku a 3DA – HODNOCENÍ za 2. pololetí školního roku 2019-2020

vyhláška 211-2020 Sb.

Ředitel školy Vás informuje, jak bude probíhat hodnocení žáků 4A,4B,4C,4D a 3DA za druhém pololetí školního roku 2019 – 2020, které bude vycházet z výše uvedené vyhlášky č. 211/2020 vydané dne 27.4.2020.

Ředitel SŠV a VOŠ Trivis Praha

Mgr. et Bc. Dalecký Jan