Informace pro žáky 4. ročníků

Pro žáky 4. ročníků:

V návaznosti na nová opatření v rámci nouzového stavu se praxe plošně neruší – pouze v případě, že vám váš poskytovatel v praxi neumožní pokračovat nebo ji zruší, vyžádejte si na něm, aby tuto skutečnost zapsal k příslušnému datu v Hodnocení praxe poskytovatelem, které je vám podle smlouvy povinen vydat – nadále se pak účastněte pravidelně a podle rozvrhu vaší třídy distanční výuky.

Ředitel Trivis SŠV a VOŠ Praha – Mgr. et Bc. Dalecký Jan