Informace pro žáky – ,,Distanční výuka“

Od 5. října 2O2O do odvolání byla nařízena ,,Distanční výuka“ Ministerstvem zdravotnictví ČR a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR na středních školách, VOŠ a dálkovém studiu SŠV. Vyučující budou studentům zadávat úkoly formou systému BAKALAŘI, systémem Office 365, cestou seminárních prací a formou domácích úkolů, kde jim bude zadávána výuková látka, kterou musí prostudovat. Výuka  bude probíhat dle rozvrhů. Povinnost studentů je plnit úkoly dle každodenního rozvrhu, který třídy mají stanovený celoročně. Časové období výuky je každý den dle rozvrhu třídy od 08:00 hod. do l4:35 hod. Distanční výuka bude hodnocena známkou a známky budou  zapsány do systému BAKALAŘI. Distanční výuka je naroveň postavená výuce každodenní.

ředitel Trivis SŠV a VOŠ Praha

Mgr. et Bc. Dalecký Jan