Informace pro žáky !!!

Vážení žáci naší školy, každý den od 09:00 hod. do 12:00 hod. máte možnost využít konzultační hodiny pedagogů pomocí telefonů a emailu. V období, kdy došlo k uzavření školy z důvodů nařízení MZ ČR je vyčleněn tento čas pro možnou konzultaci z důvodů efektivního zajištění informací potřebných k výuce//samostudiu//. Zejména toto platí u žáků 4 ročníku, neboť se intenzivně připravují na složení maturitní zkoušky. Zadané práce budete dostávat od vyučujících prostřednictvím systému BAKALÁŘ modulu Komens. Vyučující Vám v modulu třídní kniha budou zadávat domácí úkoly z jednotlivých předmětů. Pedagogové jsou rovněž k dispozici  pro možné konzultace s rodiči žáků.

Ředitel SŠV a VOŠ Trivis Praha

Mgr. et Bc. Dalecký Jan