Informace ze školní jídelny

Upozornění:  všichni strávníci jak žáci tak učitelé, kteří jsou přihlášeni do školní jídelny, mají automaticky obědy odhlášené po dobu trvání nouzového stavu do 20.11.2020

Ředitel SŠV s VOŠ Trivis Praha

Mgr. et Bc. Dalecký Jan